Εκπαίδευση

Εξειδίκευση σε Δημόσιο Δίκαιο και Δημόσια Πολιτική

Δικαιολογητικά, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), με τίτλο: «Δημόσιο Δίκαιο και Δημόσια Πολιτική». 

Αριθμός Εισακτέων: 25

Δικαιολογητικά:

  • Αίτηση συμμετοχής
  • Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου 
  • Επικυρωμένη αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών
  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Δύο συστατικές επιστολές
  • Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές
  • Αποδεικτικά ερευνητικής ή επαγγελματικής δραστηριότητας
  • Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας Αγγλικής γλώσσας
  • Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας

Τύπος Παρακολούθησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: 700 ευρώ

Προθεσμία: έως 30 Μαΐου 2019

Πληροφορίες:

Διεύθυνση: Θεμιστοκλέους 6, 5ος όροφος

Ιστοσελίδα ΠΜΣ: ΕΔΩ

Ωράριο: Δευτέρα και Πέμπτη 11:00 - 14:00

Τηλεφωνο: 210 3688967

Πατήστε το κουμπί "Ολόκληρο το πρόγραμμα" για να διαβάσετε ολόκληρη την προκήρυξη.