Εκπαίδευση

Μεταπτυχιακά στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές

Ολόκληρη η προκήρυξη

Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ανακοινώνει την λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, με τίτλο: "Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές".

Δικαιολογητικά:

  • Αίτηση: aithsh_0.pdf
  • Αντίγραφο πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών 
  • Δύο συστατικές επιστολές από καθηγητές, ή και εργοδότες σε έντυπα που χορηγούνται από την Γραμματεία
  • Πιστοποιητικό ισοτιμίας από ΔOATAΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ) για όσους έχουν πτυχίο Πανεπιστημίου της αλλοδαπής
  • Αναγνωρισμένα διπλώματα γνώσης Αγγλικής γλώσσας
  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Δύο πρόσφατες φωτογραφίες

Αποστολή δικαιολογητικών στη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Πειραιώς – Τμήμα ΔΕΣ Μ.Π.Σ. ΔΕΣ, Καραολή και Δημητρίου 80, (Γραφείο 109, 1ος Όροφος) Πειραιάς 185 34 

Τύπος Παρακολούθησης: Πλήρης - Μερική

Διάρκεια: 12 μήνες (πλήρης), 18 μήνες (μερική)

Δίδακτρα: 5.000 ευρώ

Προθεσμία: έως 31 Μαΐου 2019

Πατήστε το κουμπί "Δείτε το έγγραφο" για να διαβάσετε ολόκληρη την προκήρυξη.