Εκπαίδευση

Εξειδίκευση στην Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων

Δικαιολογητικά, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, του Πανεπιστημίου Πειραιώς, δέχεται υποψηφιότητες για φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), με τίτλο: «Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων».

Δύο τρόποι για συμπλήρωση και υποβολή αιτήσεων:

 1. Μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Π.Μ.Σ. «ΑΡΙΣΤΥΛΛΟΣ» : ΕΔΩ 
 2. Συμπλήρωση σχετικής αίτησης σε μορφή MS-WORD ή χειρόγραφα. Εκτύπωση και υπογραφή της αίτησης, μαζί με τα αναγκαία δικαιολογητικά, κατάθεση είτε με συστημένη ταχυδρομική αποστολή είτε με φυσική παρουσία. Αιτήσεις σε μορφή αρχείου MS-WORD και πληροφοριακό υλικό διατίθενται: ΕΔΩ.

Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση υποψηφιότητας.
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφα τίτλων σπουδών ή άλλα στοιχεία (π.χ. βεβαίωση περάτωσης) 
 • Αναλυτική βαθμολογία 
 • Επικυρωμένο αποδεικτικό καλής γνώσης Αγγλικών
 • Βεβαιώσεις και λοιπά αποδεικτικά επαγγελματικής και ερευνητικής δραστηριότητας 
 • Δύο συστατικές επιστολές
 • Φωτοαντίγραφα τυχόν επιστημονικών εργασιών και δημοσιεύσεων
 • Φωτοτυπία και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 • Μια φωτογραφία

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: 4.900 ευρώ

Προθεσμία: έως 31 Μαΐου 2019

Διεύθυνση: Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Ανδρούτσου 150 (5ος όροφος, γραφείο 503), 18532, Πειραιάς

Τηλέφωνο: 210 414.2773 (ώρες λειτουργίας 09:00 – 16:00)

E-mail: [email protected]