Εκπαίδευση

Εξειδίκευση στη Πρωτεϊνική Βιοτεχνολογία (ΔΩΡΕΑΝ)

Ποιοι συμμετέχουν, δικαιολογητικά, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

Τα Τμήματα Βιολογίας και Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης, λειτουργούν Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Πρωτεϊνική Βιοτεχνολογία».

Συμμετέχουν Πτυχιούχοι ΑΕΙ - ΤΕΙ Τμημάτων:

 1. Βιολογικών
 2. Χημικών
 3. Ιατρικών
 4. Φαρμακευτικών
 5. Κτηνιατρικών
 6. Γεωπονικών Σχολών

Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν στις 22 και 23 Μαΐου 2019, στο Τμήμα Βιολογίας του Π.Κ. στο Ηράκλειο Κρήτης. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να παρευρεθούν στις συνεντεύξεις για 2 μέρες.

Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση με ένδειξη «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πρωτεϊνική Βιοτεχνολογία»
 • Έκθεση σχετική με τους λόγους επιλογής του προγράμματος
 • Πλήρες βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφο πτυχίου
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας 
 • Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης Αγγλικών
 • Βεβαίωση από γραμματεία που να αναγράφεται ο Μ.Ο της βαθμολογίας
 • Μία φωτογραφία ταυτότητας
 • Τρεις συστατικές επιστολές

Τρόποι υποβολής δικαιολογητικών:

 1. Ηλεκτρονικά (σε ένα ενιαίο αρχείο pdf) στο e-mail: [email protected]
 2. Πρωτότυπα, στη διεύθυνση Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας, Πανεπιστημίου Κρήτης, Πανεπιστημιούπολη Βουτών 70013, Ηράκλειο Κρήτης

Συστατική Επιστολή: entypa_systatikis_epistolis_-_new_9.doc

Αίτηση: aitisi_-ekthesi_gia_metaptyhiakes_spoydes_2.doc

Διάρκεια: 24 μήνες

Δίδακτρα: Δωρεάν

Προθεσμία: έως 19 Απριλίου 2019

Ολόκληρη η προκήρυξη: prokiryxi.pdf

Πληροφορίες:

- κυρία Ευφροσύνη Μπερβανάκη

E-mail: [email protected]

Τηλέφωνο: 2810-394402

Fax: 2810- 394404