Εκπαίδευση

Μεταπτυχιακά από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (220 θέσεις)

Ολόκληρη η προκήρυξη

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας δέχεται 220 πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) για την απόκτηση Διπλωμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στους εξής τομείς:

 1. Δημόσια Υγεία
 2. Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
 3. Επαγγελματική και Περιβαλλοντική Υγεία

Στο ΠΜΣ ΔΥ γίνονται δεκτοί Πτυχιούχοι ΑΕΙ - ΤΕΙ:

 • Επιστήμες Υγείας
 • Βιολογικές και Θετικές Επιστήμες
 • Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Το ΠΜΣ ΔΥ παρέχει τρεις κατευθύνσεις:

 1. Γενική ( έως 30 φοιτητές)
 2. Λοιμώδη Νοσήματα-Εργαστηριακή Δημόσια Υγεία (έως 10 φοιτητές)
 3. Προαγωγή της υγείας παιδιών και εφήβων –Σχολική Υγιεινή (έως 50 φοιτητές)

Στο ΠΜΣ ΔΥΥ γίνονται δεκτοί Πτυχιούχοι ΑΕΙ - ΤΕΙ:

 • Επιστήμες Διοίκησης και Οικονομίας
 • Επιστήμες Υγείας
 • Βιολογικές και Θετικές Επιστήμες
 • Επιστήμες της Γης
 • Κοινωνικές, Ανθρωπιστικές και Πολιτικές Επιστήμες

Το ΠΜΣ ΔΥΥ παρέχει τρείς κατευθύνσεις:

 1. Γενική
 2. Οικονομική Αξιολόγηση (έως 10 φοιτητές)
 3. Οικονομική Αξιολόγηση για στελέχη των ένοπλων δυνάμεων ( έως 5 Φοιτητές)

Στο ΠΜΣ ΕΠΥ γίνονται δεκτοί Πτυχιούχοι ΑΕΙ - ΤΕΙ (50 φοιτητές):

 • Ιατρικών Σχολών
 • Πολυτεχνείου
 • Περιβαλλοντικών επιστημών
 • Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας

Το ΠΜΣ ΕΠΥ παρέχει δύο κατευθύνσεις:

 1. Γενική (έως 25 φοιτητές)
 2. Υγιεινής Περιβάλλοντος
 3. Σχολών Τεχνολογικών Εφαρμογών των ΤΕΙ (έως 25 φοιτητές)

* Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις ηλεκτρονικά, από 20 Μαρτίου 2019 έως και 15 Μαΐου 2019.

Αίτηση: ΕΔΩ

Ολόκληρη η προκήρυξη: ethniki_sholi_dimosias_ygeias.pdf