Εκπαίδευση

Νέα μεταπτυχιακά από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Δικαιολογητικά, προθεσμίες, στοιχεία επικοινωνίας

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α. – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών) και το – ισότιμο και ομοταγές με τα ελληνικά ΑΕΙ – Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (Ε.Π.Κ. – Τμήμα Διοίκησης, Διαχείρισης και Μάρκετινγκ) διοργανώνουν από κοινού το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στο αντικείμενο «Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος» (Ε.Π.ΤΕ.Π.Π.).

Δικαιολογητικά: 

  • Αίτηση: applicationmsc_pada_eptepp_2018-19_0_0_0_0_0.doc
  • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
  • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
  • Πλήρες βιογραφικό σημείωμα (επιστημονική δραστηριότητα)
  • Συστατικές επιστολές
  • Μια φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας 

* Η αίτηση αποστέλλεται οπωσδήποτε και στο e-mail: [email protected]

* Η έντυπη κατάθεση της Αίτησης και των δικαιολογητικών είναι υποχρεωτική και γίνεται στη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΠΑ. ΔΑ. στη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Πανεπιστημιούπολη 2, (πρώην – ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ.), Γραμματεία Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών (ισόγειο Β` Κτιρίου), Π. Ράλλη & Θηβών 250, 12244 Αιγάλεω.

Τύπος Παρακολούθησης: Πλήρης - Μερική

Διάρκεια: 18 μήνες (πλήρης), 30 μήνες (μερική)

Δίδακτρα: 3.000 ευρώ

Προθεσμία: έως 25 Φεβρουαρίου 2019

Πληροφορίες: 

- κος Γιώργος Βαρελίδης 

E-mail: [email protected]

Κινητό: 6977-091723

- κα Αθηνά Μελά

Ε-mail: [email protected]

Τηλέφωνο: 210-5381412

Ιστοσελίδα: ΕΔΩ