Εκπαίδευση

Νέα μεταπτυχιακά από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (ΔΩΡΕΑΝ)

Κριτήρια αξιολόγησης, δικαιολογητικά, προθεσμίες

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών σε συνεργασία με το Τμήμα Ιατρικής και Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών ανακοινώνει την λειτουργία του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.).

 Τίτλος: "Επιστήμες του Περιβάλλοντος και Εκπαίδευση για την Αειφορία".

Κριτήρια Αξιολόγησης: 

 • Γραπτή εξέταση στις ξένες γλώσσες
 • Προφορική εξέταση - παρουσίαση
 • Συνέντευξη
 • Βαθμός βασικού πτυχίου
 • Πτυχιακή εργασία
 • Δεύτερο πτυχίο Α.Ε.Ι
 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα
 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις

Δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση: aitisi_gia_dpms_0.doc
 2. Αντίγραφο βασικού τίτλου σπουδών
 3. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων
 4. Αντίγραφο λοιπών τίτλων σπουδών
 5. Αποδεικτικό γνώσης ξένων γλωσσών
 6. Βιογραφικό σημείωμα
 7. Δημοσιεύσεις - Ερευνητική εμπειρία

Τύπος Παρακολούθησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: Δωρεάν

Προθεσμία: έως Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2019

Ολόκληρη η προκήρυξη: metaptyhiako_2.pdf