Εκπαίδευση

Μεταπτυχιακά στη Διοίκηση της Εκπαίδευσης

Δικαιολογητικά, διάρκεια, προθεσμίες - Ολόκληρη η προκήρυξη

"Διοίκηση της Εκπαίδευσης" είναι ο τίτλος του κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) που υλοποιούν τo ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και το Εθνικό Πανεπιστήμιου Κιέβου.

Συμμετέχουν

(-) Πτυχιούχοι AEI και ΤΕΙ 

Δικαιολογητικά: 

  • Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικών
  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
  • Αίτηση
  • Αντίγραφο πτυχίου
  • Αναλυτική βαθμολογία
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Δημοσιευμένες εργασίες
  • Δύο συστατικές επιστολές
  • Τίτλοι σπουδών

Υποβολή φακέλου υποψηφιότητας στη γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Διοίκηση της Εκπαίδευσης» (ΠΜΣ-ΔΕ) στην διεύθυνση: Καστοριά Τ.Κ. 52100 Περιοχή Φούρκα Καστοριάς ή στην Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας,  Κοίλα Κοζάνης 50100.

Τύπος Παρακολούθησης: Πλήρης

Διάρκεια: 24 μήνες

Δίδακτρα: 3.000 ευρώ

Προθεσμία: έως Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2019

Ολόκληρη η προκήρυξη: pms.-manedu.prokiryxi.pliris-2018.2019.-26.9.2018.docx

Πληροφορίες:

-κα Κωνσταντίνα Δαρβίδου

Τηλέφωνο: 2467087181

Ε-mail: darvidou@kastoria.teikoz.gr