Εκπαίδευση

Μεταπτυχιακά στην ιστορική έρευνα, διδακτική και νέες τεχνολογίες

Τίτλος προγράμματος, γνωστικό αντικείμενο, δικαιολογητικά, δίδακτρα, διάρκεια, προθεσμία και τρόποι επικοινωνίας

Το Τμήμα Ιστορίας της Σχολής Ιστορίας και Διερμηνείας-Μετάφρασης σε συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου θα λειτουργήσει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ).

Τίτλος Προγράμματος: «Ιστορική Έρευνα Διδακτική & Νέες Τεχνολογίες» 

Γνωστικό Αντικείμενο:

 • Επιστήμη της Ιστορίας
 • Ιστορική έρευνα
 • Μετάπλαση την ιστορικής γνώσης
 • Δημιουργική ενσωμάτωση στη γνώση και στη διδασκαλία των νέων τεχνολογιών και της διεπιστημονικότητας

Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν σε:

 1. Γραπτή εξέταση στην Ιστορία με τη μορφή σύντομου δοκιμίου
 2. Ατομική συνέντευξη σε θέματα γενικής παιδείας και κριτικής συνθετικής σκέψης

Πληροφορίες για τον τρόπο εξέτασης παρέχονται από τον Διευθυντή του ΠΜΣ, κύριο Κώστα Αγγελάκο στο τηλέφωνο 6944165949 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: kostasaggelakos2003@yahoo.gr

Δικαιολογητικά: 

 • Αίτηση
 • Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας
 • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
 • Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών και γλωσσομάθειας
 • Τυχόν επιστημονικές δημοσιεύσεις
 • Συστατικές επιστολές

Τα δικαιολογητικά να σταλούν στην διεύθυνση: Ιόνιο Πανεπιστήμιο-Τμήμα Ιστορίας, ΠΜΣ «Ιστορική έρευνα, Διδακτική και Νέες τεχνολογίες», Ι. Θεοτόκη 72, Κέρκυρα Τ.Κ. 49100, Υπόψη Μαρίας Κωνσταντινίδη

Τύπος Παρακολούθησης: Πλήρης

Διάρκεια: 24 μήνες

Δίδακτρα: 4.000 ευρώ

Προθεσμία: έως 31 Ιανουαρίου 2019

Πληροφορίες:

-κα Βασιλική Βάρδα

E-mail: 2009vasiliki@gmail.com