Εκπαίδευση

Μεταπτυχιακά με εξειδίκευση στα Τεχνο-οικονομικά Συστήματα (δωρεάν)

Τίτλος προγράμματος, ειδικεύσεις, δικαίωμα υποβολής αιτήσεων, αίτηση, προθεσμίες, ολόκληρη προκήρυξη

Το διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα τεχνο-οικονομικά συστήματα ανακοινώνει την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων της 20ης σειράς μεταπτυχιακών σπουδών. 

Στο πρόγραμμα διδάσκουν καθηγητές του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Τίτλος Προγράμματος: «Τεχνο-οικονομικά Συστήματα»

Ειδικεύσεις: 

Α. Διοίκηση Τεχνολογίας

Β. Διοίκηση Οργανισμών και Επιχειρηματικότητα

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων:

  • Απόφοιτοι της Σχολής ΗΜ&ΜΥ κι άλλων Σχολών του ΕΜΠ
  • Απόφοιτοι του Τμήματος ΒΔ&Τ του Πανεπιστημίου Πειραιώς
  • Απόφοιτοι λοιπών Τμημάτων διπλωματούχων Μηχανικών

Τύπος Παρακολούθησης: Πλήρης

Διάρκεια: 24 μήνες

Δίδακτρα: Δωρεάν

Προθεσμία: έως Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2018

Αίτηση: aitisi_eggrafis_2018_-_2019.doc

Επώνυμο - Όνομα - Στοιχεία: eponymo-onoma-stoiheia_2018-2019.xlsx

Ολόκληρη η προκήρυξη: prokiriksi_2018-2019.pdf

Πληροφορίες: 

-Γραμματεία Προγράμματος

Ε-mail: [email protected]