Εκπαίδευση

Εξειδίκευση στο Δίκαιο και την Πληροφορική

Δικαιολογητικά, διάρκεια, δίδακτρα, προθεσμίες, στοιχεία επικοινωνίας

Το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και το Τμήμα Νομικής της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.) ανακοινώνουν την έναρξη λειτουργίας του 3ου κύκλου του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.).

Τίτλος Προγράμματος: Δίκαιο και Πληροφορική

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων: 

 1. Πτυχιούχοι Τμημάτων Πληροφορικής
 2. Πτυχιούχοι Τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ
 3. Πτυχιούχοι Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικών Σχολών
 4. Πτυχιούχοι Τμημάτων Νομικής
 5. Πτυχιούχοι Πολιτικών Επιστημών & Κοινωνικών Επιστημών
 6. Πτυχιούχοι Τμημάτων Διοίκησης & Οικονομικών Επιστημών

Δικαιολογητικά: 

 • Αίτηση: entypo_2_aitisi_eisagogis.pdf
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος
 • Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων προπτυχιακών
 • Δύο συστατικές επιστολές
 • Πιστοποιητικό γνώσης αγγλικής γλώσσας
 • Αποδεικτικά για τυχόν επαγγελματική εμπειρία 
 • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου


*Στείλτε τα δικαιολογητικά στο e-mail: mli@uom.gr

Τύπος Παρακολούθησης: Πλήρης - Μερική

Διάρκεια: 18 μήνες (πλήρης), 30 μήνες (μερική)

Δίδακτρα: 3.000€

Προθεσμία: έως Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2018

Ιστοσελίδα Πανεπιστήμιου Μακεδονίας: ΕΔΩ