Εκπαίδευση

Εξειδίκευση στη βυζαντινή και νεοελληνική φιλολογία (ΔΩΡΕΑΝ)

Δικαιολογητικά, διάρκεια, προθεσμίες, στοιχεία επικοινωνίας

Το Τμήμα Φιλολογίας, του Πανεπιστημίου Κρήτης, λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής.

Τίτλος Προγράμματος: Βυζαντινή και Νεοελληνική Φιλολογία

Κατευθύνσεις:

  1. Βυζαντινή Φιλολογία (10 θέσεις)
  2. Νεοελληνική Φιλολογία: (15 θέσεις)

Δικαιολογητικά:

  • Αίτηση συμμετοχής στις εισαγωγικές εξετάσεις
  • Αντίγραφο πτυχίου
  • Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων
  • Βιογραφικό σημείωμα (σπουδές, επαγγελματική ή ερευνητική εμπειρία)
  • Αντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών
  • Σύντομη έκθεση μαθησιακών-ερευνητικών ενδιαφερόντων (500-1.000 λέξεων)
  • Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου 
  • Συστατικές επιστολές και δημοσιεύσεις

*Τα παραπάνω δικαιολογητικά να σταλούν στο Πανεπιστήμιο Κρήτης – Τμήμα Φιλολογίας – Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών – 741 00 – Ρέθυμνο

Αίτηση: aitisi.pdf

Εξεταστέα Ύλη - Βυζαντινή Φιλολογία: pms_bnef_byzantini_filologia_yli.pdf

Εξεταστέα Ύλη - Νεοελληνική Φιλολογία: pms_bnef_neoelliniki_filologia_yli.pdf

Τύπος Παρακολούθησης: Πλήρης - Μερική

Διάρκεια: 24 μήνες (πλήρης), 42 μήνες (μερική)

Δίδακτρα: Δωρεάν

Προθεσμία: έως Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018

E-mail για περαιτέρω πληροφορίες:  pgrad@phl.uoc.gr