Εκπαίδευση

Μεταπτυχιακά (δωρεάν) από το Αριστοτέλειο

Ολόκληρη προκήρυξη

Φορέας: Α.Π.Θ. Πολιτικές και Οικονομικές Επιστήμες.  

Τίτλος Προγράμματος: Διακυβέρνηση-Περιφερειακή Ανάπτυξη.

Δικαιολογητικά: 

  • Αντίγραφο πτυχίου 
  • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας για το σύνολο σπουδών 
  • Φάκελο με τυχόν δημοσιευμένες μελέτες
  • Εμπεριστατωμένη ερευνητική πρόταση 1500-2000 λέξεων
  • Ερευνητική πρόταση θα αναφέρεται σε επιστημονική θεματική που προτίθεται ο υποψήφιος να διερευνήσει στην καταληκτική διπλωματική εργασία του
  • Ερευνητικά ενδιαφέροντα και ερωτήματα
  • Πρόταση  (αξιολόγηση ικανότητάς στην εκπόνηση σχεδίου επιστημονικής μελέτης)
  • Τίτλος γλωσσομάθειας ξένης γλώσσας

Τύπος Παρακολούθησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: Δωρεάν

Προθεσμία: έως Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2018

Ολόκληρη η προκήρυξη: prokiryki_d.p.m.s._diakyvernisi_-perifereiaki_anaptyxi.pdf

Πληροφορίες: 

-Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών

Τηλέφωνο: 2310991342

Ε-mail: info@polsci.auth.gr