Εκπαίδευση

Εξειδίκευση στο μάνατζμεντ (διατμηματικά μεταπτυχιακά)

Δικαιολογητικά, διάρκεια, δίδακτρα, προθεσμίες, στοιχεία επικοινωνίας

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, σε συνεργασία με τα Τμήματα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 20ου κύκλου του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.).

Τίτλος Προγράμματος: «Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη Επιχειρήσεων»

Δικαιολογητικά:

  • Αίτηση: e1_aitisi_eisagwgis_sto_mba.pdf
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος
  • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας με ακριβή μέσο όρο
  • Δύο συστατικές επιστολές σε σφραγισμένο φάκελο: e2_entupo_sustatikhs_epistolhs.pdf
  • Επικυρωμένο αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 (καλή γνώση) 
  • Αποδεικτικά Επαγγελματικής Εμπειρίας
  • Βεβαίωση από επιχείρηση ή οργανισμό που εργάζεται, να περιγράφει αναλυτικά τις αρμοδιότητες διοικητικής θέσης
  • Επιπρόσθετα προσόντα
  • Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας

Τύπος Παρακολούθησης: Μερική

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: 5.000€

Προθεσμία: έως Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2018

Πληροφορίες:

-Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ

Τηλέφωνο: 2310891530 & 2310891513

E-mail: [email protected]