Εκπαίδευση

Νέα μεταπτυχιακά από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Προϋποθέσεις συμμετοχής, προθεσμίες

Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών, του Ιονίου Πανεπιστημίου προκηρύσσει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ).

Τίτλος Προγράμματος: "Οπτικοακουστικές Τέχνες στην Ψηφιακή Εποχή"

Σκοπός του ΠΜΣ:

  1. Προαγωγή επιστημονικής γνώσης, έρευνας & καλλιτεχνικής δημιουργίας στο διαθεματικό δημιουργικό πεδίο της ψηφιακής οπτικοακουστικής τέχνης και της επικοινωνίας, αξιοποιώντας τις σύγχρονες τεχνολογίες αλληλεπίδρασης και οπτικοακουστικής αναπαράστασης
  2. Έμφαση στην εφαρμογή σχετικής με τα ανωτέρω επιστημονικής σκέψης, στην παραγωγή καλλιτεχνικού έργου

Δικαιολογητικά: 

1. Τίτλους σπουδών 
2. Επικυρωμένο αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών των προπτυχιακών σπουδών
3. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας
4. Τίτλο πιστοποίησης τουλάχιστον πολύ καλής γνώσης Αγγλικών
5. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
6. Δήλωση σκοπού (Statement of Purpose) για την παρακολούθηση του ΠΜΣ
7. Δύο συστατικές επιστολές
8. Λοιπά στοιχεία να τεκμηριώνουν την υποψηφιότητα, όπως εργασιακή εμπειρία, φάκελος καλλιτεχνικών έργων (Σχέδιο, Φωτογραφία, Μουσική, Βίντεο, Animation, Κόμικ, Οπτικοακουστικές Εγκαταστάσεις), επιστημονικές δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις σε συνέδρια.
9. Πιστοποιητικό γνώσης χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή

-Αίτηση υποψηφιότητας: ΕΔΩ

Τύπος Παρακολούθησης: Πλήρης 

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: 3.000€

Προθεσμία: έως Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018

Πληροφορίες: 

-Ιστοσελίδα του ΠΜΣ: ΕΔΩ

-Γραμματεία (κα. Αποστολοπούλου Γεωργία)

 Τηλέφωνο: 26610 87861

Fax: 26610 87866

Ε-mail: avarts-ada@ionio.gr