Εκπαίδευση

Μεταπτυχιακά από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΔΩΡΕΑΝ)

Δικαιολογητικά, προθεσμία, e-mail για αποστολή δικαιολογητικών

Η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών σε συνεργασία με τη Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών και τη Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του ΕΜΠ οργανώνουν το εξής Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ).

Τίτλος Προγράμματος: «Επιστήμη Δεδομένων και Μηχανική Μάθηση»

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων:

 1. Απόφοιτοι των Σχολών του ΕΜΠ
 2. Απόφοιτοι λοιπών Τμημάτων διπλωματούχων Μηχανικών
 3. Τελειόφοιτοι του ΕΜΠ ή ΑΕΙ των παραπάνω κατηγοριών

Δικαιολογητικά: 

 • Αίτηση εισαγωγής : dsml-aitisi-eggrafis-2018-19_1.docx
 • Τίτλους προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών
 • Αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων από προπτυχιακές&μεταπτυχιακές σπουδές 
 • Πλήρες βιογραφικό σημείωμα
 • Πιστοποιητικά ξένων γλωσσών
 • Αντίγραφα δημοσιεύσεων εργασιών, βραβεία ή άλλες διακρίσεις
 • Δύο συστατικές επιστολές
 • Απλή φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας

*Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουντα παραπάνω δικαιολογητικά στο εξής e-mail: dsml-apply@ece.ntua.gr με αρχείο σε μορφή PDF, το οποίο θα έχει την ονομασία ΕΠΩΝΥΜΟ_ΟΝΟΜΑ_2018.pdf 

Τύπος Παρακολούθησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες 

Δίδακτρα: Δωρεάν

Προθεσμία: έως Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2018 

Πληροφορίες:

-Γραμματεία του ΔΠΜΣ

Τηλέφωνο 2107723655

Ε-mail: dsml-info@ece.ntua.gr

-Ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ: ΕΔΩ