Εκπαίδευση

Μεταπτυχιακά σε Λογιστική και Χρηματοοικονομικά

Από πό ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας - Ολόκληρες οι προκηρύξεις

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Τίτλος Προγράμματος: «Λογιστική και Ελεγκτική»

Στόχοι του προγράμματος: 

 • Η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων στο γνωστικό αντικείμενο της Λογιστικής και Ελεγκτικής
 • Η προαγωγή της έρευνας και της γνώσης στο ευρύτερο γνωστικό πεδίο της χρηματοοικονομικής
 • Η ανάπτυξη σχέσεων και συνεργασιών με οικονομικούς, κοινωνικούς, πολιτιστικούς και παραγωγικούς φορείς

Δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση:pms_telikh_aitisi_11v.doc
 2. Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 3. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας
 4. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 5. Δυο συστατικές επιστολές
 6. Πιστοποιητικά ξένων γλωσσών 
 7. Επιστημονικές Δημοσιεύσεις
 8. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας

Υποβολή δικαιολογητικών:

Ο φάκελος θα περιέχει την ένδειξη: Για το ΜΠΣ «Λογιστική και Ελεγκτική»).

-Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στις παρακάτω γραμματείες.

Ώρες: 9:00-15:00 - Τηλέφωνο: 2461068204

E-mail: [email protected])

-Γραμματεία Μεταπτυχιακού Προγράμματος Λογιστικής και Ελεγκτικής

Ώρες:  9:00 – 13:00 - Τηλέφωνα: 2461068038 και 6970379495

E-mail: [email protected]

-Γραμματεία Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ώρες: 9:00 – 14:00- Τηέφωνο: 2461068222 

-Η αίτηση και τα δικαιολογητικά μπορούν να αποσταλούν και  ηλεκτρονικά στο εξής:

E-mail: [email protected]

Δίδακτρα: 2.900€

Τύπος Παρακολούθησης: Πλήρης 

Διάρκεια: 18 μήνες

Προθεσμία: έως 30 Νοεμβρίου 2018

Ολόκληρη η προκήρυξη: nea_prokiryxi_e_pms.logistiki_kai_elegktiki-prokiryxi_2018_-_19.pdf

Για επιπλέον πληροφορίες: 

Ιστοσελίδα του Τμήματος: ΕΔΩ