Εκπαίδευση

Εξειδίκευση στην Πληροφορική από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο (ΔΩΡΕΑΝ)

Δικαιολογητικά, προθεσμίες και στοιχεία επικοινωνίας

Το Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου λειτουργεί το νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ).

Τίτλος Προγράμματος: «Ερευνητικές Κατευθύνσεις στην Πληροφορική» 

Αντικείμενο του Προγράμματος:

-Εξειδίκευση και έρευνα σε προηγμένα ζητήματα της επιστήμης της Πληροφορικής (πληροφοριακά συστήματα, δίκτυα επικοινωνιών, τεχνητή νοημοσύνη, επεξεργασία δεδομένων, διαχείριση γνώσης, υπολογιστικά ζητήματα, συστήματα αποφάσεων)

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων:

 1. Πτυχίο-Δίπλωμα στον τομέα της Πληροφορικής
 2. Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί
 3. Μηχανικοί Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 

Δικαιολογητικά: 

 • Αίτηση: aitisi-2018-2019.doc
 • Δύο φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας
 • Αντίγραφο πτυχίου νομίμως επικυρωμένο
 • Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας νομίμως επικυρωμένο
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, συνοδευόμενο από δήλωση σκοπού και κινήτρων για μεταπτυχιακές σπουδές
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής εμπειρίας, εφόσον υπάρχουν
 • Δύο τουλάχιστον συστατικές επιστολές σε σφραγισμένο φάκελο
 • Πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας, νομίμως επικυρωμένο, επιπέδου τουλάχιστον B2

Οι υποψήφιοι φοιτητές πρέπει να υποβάλλουν φάκελο αίτησης στη διεύθυνση:

Ιόνιο Πανεπιστήμιο – Γραμματεία Τμήματος Πληροφορικής, Πλατεία Τσιριγώτη 7, Κέρκυρα, 49100

Τύπος φοίτησης: Πλήρης

Δίδακτρα: Δωρεάν 

Διάρκεια: 18 μήνες 

Προθεσμία: έως 31 Οκτωμβρίου 2018

Για περαιτέρω πληροφορίες: 

 • Ιστοσελίδα του Τμήματος: ΕΔΩ 
 • Γραμματεία του Τμήματος 

E-mail: sofiafanar@ionio.gr

E-mail: cs@ionio.gr 

Τηλέφωνα:  26610 87760 και 26610 87763

Fax: 26610 87766