Εκπαίδευση

«Εκπαίδευση και Αγωγή στην προσχολική ηλικία» από το Παν. Πατρών

Πληροφορίες και προθεσμία

Την χορήγηση νέων μεταπτυχιακών τίτλων που αφορούν στον τομέα Εκπαίδευσης και Αγωγής στη Προσχολική Ηλικία, αποφάσισε το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Δικαιολογητικά:

  • Έντυπη αίτηση με πρόσφατη φωτογραφία του υποψηφίου
  • Βιογραφικό Σημείωμα
  • Αναλυτική βαθμολογία πτυχίου
  • Αντίγραφο πτυχίου
  • Τίτλοι σπουδώv
  • Αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών
  • Πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας
  • Επιστημονικά δημοσιεύματα
  • Επιστολή από μέλος Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η.
  • Συνοπτική πρόταση θέματος για διδακτορική διατριβή

Προθεσμία: έως Παρασκεύη 5 Οκτωμβρίου 2018

Οι έντυπες αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στη Γραμματεία του Τμήματος (καθημερινά από 11.00 π.μ. έως 13.00 μ.μ.)

Αποστολή στη ταχυδρομική Διεύθυνση: Γραμματεία ΤΕΕΑΠΗ Πανεπιστημιούπολη, 26504 Ρίο-Πάτρα.

Ολόκληρη η προκήρυξη: prokirixi.pdf

ΕΔΩ

Για περισσότερες πληροφορίες: 

Τηλέφωνο:  2610969828 και 969310 (κα. Μαρία Σούζα)

εργάσιμες ημέρες από 11:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ.