Εκπαίδευση

Παν/μιο Ιωαννίνων: Μεταπτυχιακό στις εικαστικές τέχνες (ΔΩΡΕΑΝ)

Η ταυτότητα του προγράμματος - Ποιοι και πώς συμμετέχουν

Στο πλαίσιο του δωρεάν προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών «Επιμέλεια Εκθέσεων: Θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις» που λειτουργεί στο τμήμα Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, προκηρύσσονται 15 θέσεις για την επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ).

Η ταυτότητα του προγράμματος

Αντικείμενο: Επιμέλεια Εκθέσεων: Θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις

Δίδακτρα: Δωρεάν

Διάρκεια: 24 μήνες

Προθεσμία: 28/09/2018

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρο το πρόγραμμα» για να δείτε το σύνολο των δικαιολογητικών που απαιτούνται