Εκπαίδευση

Ιόνιο Πανεπιστήμιο: Μεταπτυχιακό στην γλωσσολογία (ΔΩΡΕΑΝ)

Η «ταυτότητα» του προγράμματος - Από το μοναδικό τμήμα Μετάφρασης και Διερμηνείας στην Ελλάδα

Το τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας της Σχολής Ιστορίας και Μετάφρασης - Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου οργανώνει δωρεάν πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Πολιτική, γλώσσα και διαπολιτισμική επικοινωνία» (Master of Arts in Politics, Language andIntercultural Communication), το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος.

Η ταυτότητα του προγράμματος

Αντικείμενο: Πολιτική, γλώσσα και διαπολιτισμική επικοινωνία

Δίδακτρα: Δωρεάν

Διάρκεια: 3, 4 - 5 έξάμηνα

Προθεσμία: 14/09/2018

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρο το πρόγραμμα» για να διαβάσετε το σύνολο των δικαιολογητικών που απαιτούνται