Εκπαίδευση

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο Ιόνιο Παν/μιο (ΔΩΡΕΑΝ)

Από το τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας

Το τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση για την ένταξή τους στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Διαχείριση και Ανάδειξη Πολιτιστικής Πληροφορίας», το οποίο οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ).

Η ταυτότητα του προγράμματος

Αντικείμενο: Διαχείριση και Ανάδειξη Πολιτιστικής Πληροφορίας

Δίδακτρα: Δωρεάν

Διάρκεια: 18 μήνες

Προθεσμία: 10/09/2018

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρο το πρόγραμμα» για να δείτε το σύνολο των δικαιολογητικών που απαιτούνται