Εκπαίδευση

ΕΜΠ: Διατμηματικό μεταπτυχιακό στη ναυτική τεχνολογία (ΔΩΡΕΑΝ)

Συμμετέχει το ΕΛΚΕΘΕ και το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο

Οι σχολές Ναυπηγών Μηχανολόγων, Μηχανολόγων, Αγρονόμων και Τοπογράφων, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Ηλεκτρολόγων και Μηχανικών Η/Υ του ΕΜΠ, σε συνεργασία με το Φυσικό του ΕΚΠΑ και το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), οργανώνουν και λειτουργούν δωρεάν μεταπτυχιακό (ΔΠΜΣ) στο αντικείμενο της «Ναυτικής και Θαλάσσιας Τεχνολογίας». 

Η ταυτότητα του προγράμματος

Αντικείμενο: Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία

Δίδακτρα: Δωρεάν

Διάρκεια:18 μήνες

Προθεσμία: 31/08/2018

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρο το πρόγραμμα» για να διαβάσετε το σύνολο των δικαιολογητικών που απαιτούνται