Εκπαίδευση

Κλασική φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Δωρεάν)

Ολόκληρο το πρόγραμμα - Ποιοι και πώς συμμετέχουν

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ανακοίνωσε την έναρξη δωρεάν μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών με τίτλο «Κλασική Φιλολογία».

Η ταυτότητα του προγράμματος

Αντικείμενο: Κλασική Φιλολογία

Δίδακτρα: Δωρεάν

Διάρκεια: 24 μήνες

Προθεσμία: 15/09/2018

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρο το πρόγραμμα» για να δείτε το σύνολο των δικαιολογητικών που απαιτούνται