Εκπαίδευση

ΕΜΠ: Εξειδίκευση με τρία μεταπτυχιακά (δωρεάν)

Δικαιολογητικά, ποιοί συμμετέχουν

Με τη συμμετοχή οκτώ σχολών στα πεδία της μηχανικής και των μαθηματικών, το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) παρέχει δωρεάν εξειδίκευση σε 3 μεταπτυχιακά προγράμματα.

Η ταυτότητα των προγραμμάτων:

Αντικείμενα: 1) «Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων», 2) «Υπολογιστική Μηχανική», 3) «Περιβάλλον και Ανάπτυξη (Κατεύθυνση "Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών")»

Δίδακτρα: Δωρεάν

Προθεσμίες: 1) 02/07/2018, 2) 04/07/2018, 3) 15/07/2018

Διάρκεια: 1), 2) 12 μήνες / 3) 18 μήνες

Αξιοποιήστε τους ενεργούς συνδέσμους (link) για να διαβάσετε το σύνολο των δικαιολογητικών που απαιτούνται