Εκπαίδευση

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: Ανακοινώθηκαν τα νέα προγράμματα

Αφορούν το ακαδημαϊκό έτος 2018 - 2019

Δημοσιεύθηκαν τα πρώτα μεταπτυχιακά προγράμματα του νεοσύστατου Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Το Ίδρυμα, το οποίο αναμένεται  να είναι το 3ο μεγαλύτερο της χώρας, δημιουργήθηκε ως αποτέλεσμα της συγχώνευσης των ΤΕΙ Αθήνας και ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ.

Το νέο τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών του Πανεπιστημίου, ανακοίνωσε τρία νέα ΜΠΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019:

  • «Μεταπτυχιακή εξειδίκευση στην Πληροφορική»
  • «Επιστήμη και Τεχνολογία της Πληροφορικής και των Υπολογιστών»
  • «Πληροφορική, Σύνθεση Εικόνων και Σχεδιασμός Γραφικών με κατεύθυνση Τεχνολογίες Διαδικτύου και Πολυμέσων - Σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Limoges (Γαλλία)»

Αξιοποιήστε τη νέα ιστοσελίδα του πανεπιστημίου:

ΕΔΩ