Εκπαίδευση

Αμερικανική Γεωργική Σχολή: Νέα μεταπτυχιακά

Ευέλικτα προγράμματα για τους εργαζόμενους υποψήφιους

Η Αμερικανική Γεωργική Σχολή (American Farm School), δέχεται αιτήσεις για δύο νέα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.

Τα ΜΠΣ διδάσκονται στην αγγλική γλώσσα, ενώ όσοι δεν διαθέτουν πιστοποίηση, καλούνται να παρακολουθήσουν το τέστ Cardiff Met GETS-HE.

Η ταυτότητα των προγραμμάτων:

(1) Αντικείμενο: «New Food Product & Business Development»

Προθεσμία: Ανοικτή

Διάρκεια: 24 μήνες

Επικοινωνία: 2310 492 800

Ολόκληρο το πρόγραμμα

 

(2) Αντικείμενο: «Marketing for the Agro-Food Sector»

Προθεσμία: Ανοικτή

Διάρκεια: 24 μήνες

Επικοινωνία: 2310 492 800

Ολόκληρο το πρόγραμμα