Εκπαίδευση

Παράταση για 31 μεταπτυχιακά προγράμματα (links)

Αιτήσεις έως την Παρασκευή 27 Απριλίου 2018

Πατήστε τα ενεργά links για να δείτε το σύνολο των δικαιολογητικών που απαιτούνται

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει ότι θα δέχεται αιτήσεις μέχρι την Παρασκευή 27 Απριλίου 2018, για τα ακόλουθα μεταπτυχιακά προγράμματα που θα αρχίσουν το Σεπτέμβριο του 2018:

Οι αιτήσεις για τα μεταπτυχιακά προγράμματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος του Πανεπιστημίου Κύπρου (http://ucy.ac.cy/postgraduate_appl). 

Αιτήσεις που θα υποβληθούν σε έντυπη μορφή δεν θα γίνονται αποδεκτές.