Εκπαίδευση

''Τέλος χρόνου'' για 8 μεταπτυχιακά προγράμματα

Αιτήσεις μέχρι την Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018

Πατήστε τα ενεργά links για να δείτε το σύνολο των δικαιολογητικών που απαιτούνται

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, ανακοίνωσε τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων για οκτώ μεταπτυχιακά. Στο σύνολο τους, πρόκειται να απορροφηθούν άλλοι 158 ενδιαφερόμενοι.

Οι αιτήσεις για τα μεταπτυχιακά προγράμματα, υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος του πανεπιστημίου (ΕΔΩ), μέχρι την Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018 και ώρα 12:00

Επικοινωνία: (+357) 22 89 4000

E-mail: [email protected]