Δημόσιο

2 θέσεις διοικητικών στον ΔΕΔΔΗΕ μέσω ΑΣΕΠ

Θα υπογραφούν οκτάμηνες συμβάσεις απασχόλησης

Προσλαμβάνονται πτυχιούχοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης
14/08/2018 | 10:29

Με δύο νέους υπαλλήλους ενισχύεται ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ).

Σε πρόσφατο δημοσίευμα το workenter αποκάλυψε την διαδικασία νέας προκήρυξης, η οποία πήρε έγκριση από το ΑΣΕΠ.

Θα υπογραφούν οκτάμηνες συμβάσεις.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, στην διεύθυνση της υπηρεσίας έως τις 27 Αυγούστου.

Βρείτε προσόντα-δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα της ειδικότητας.

«Συμπληρώστε την αίτηση» για την θέση που σας ενδιαφέρει, πατώντας στην αντίστοιχη εφαρμογή.