Εκπαίδευση

New York College: 13 μεταπτυχιακά προγράμματα

Δείτε ποιες ειδικότητες καλύπτουν - Πατήστε τα ενεργά links

Ναυτιλιακά, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, πληροφορική, υγεία, τουριστικά, μόνο μερικές από τις ειδικότητες

Tο ιδιωτικό κολλέγιο ανώτερης εκπαίδευσης, New York College, κινείται στην έναρξη 13 νέων ΠΜΣ.

Σημειώνεται ότι, για κάθε πρόγραμμα ισχύουν ειδικά δικαιολογητικά (εκτός από τα τυπικά και το δίπλωμα αγγλικής γλώσσας), τα οποία μπορείτε να βρείτε πατώντας τα ενεργά links:

Eπικοινωνία: 210 322 5961 (Αθήνα) , 2310 889879 (Θεσσαλονίκη)

E-mail: [email protected] (Αθήνα) , nyc[email protected] (Θεσσαλονίκη)