Εκπαίδευση

Τρία νέα μεταπτυχιακά στον τομέα της Υγείας

Δεκτοί απόφοιτοι υγείας, βιολογίας, θετικών, κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις ηλεκτρονικά, από 2 Απριλίου 2018 έως και 21 Μαΐου 2018

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ), υλοποιεί τρία νέα μεταπτυχιακά προγράμματα στους τομείς της υγείας.

Οι φοιτητές οφείλουν να καταβάλλουν το ποσό των διδάκτρων σε δύο δόσεις. Η πρώτη, καταβάλλεται κατά την εγγραφή του φοιτητή, ενώ το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται κατά την έναρξη του Β΄ εξαμήνου (για τους φοιτητές πλήρους φοίτησης) και του Γ΄ εξαμήνου (για τους φοιτητές μερικής φοίτησης).

Η ταυτότητα των προγραμμάτων:

1.Αντικείμενο: «Δημόσια Υγεία»

Δίδακτρα: 700-1.500 ευρώ (σε δόσεις)

Προθεσμία: 21/05/2018

Διάρκεια: 12 έως 24 μήνες

Επικοινωνία: 213 20 101 01

E-mail: [email protected]

Αιτήσεις

 

2.Αντικείμενο: «Επαγγελματική και Περιβαλλοντική Υγεία»

Δίδακτρα: 700-1.500 ευρώ (σε δόσεις)

Προθεσμία: 21/05/2018

Διάρκεια: 12 έως 24 μήνες

Επικοινωνία: 213 20 101 01

E-mail: [email protected]

Αιτήσεις

 

3.Αντικείμενο: «Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας»

Δίδακτρα: 700-1.500 ευρώ (σε δόσεις)

Προθεσμία: 21/05/2018

Διάρκεια: 12 έως 24 μήνες

Επικοινωνία: 213 20 101 01

E-mail: [email protected]

Αιτήσεις