Εκπαίδευση

Παν/μιο Μακεδονίας: «Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση»

Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται σε τριάντα πέντε άτομα

28/12/2017 | 11:56

Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ανακοινώνει την έναρξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Διακυβέρνηση.

Τα μαθήματα του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι υποχρεωτικά και είναι συνολικά δέκα , πέντε στο Α’ εξάμηνο και πέντε στο Β’ εξάμηνο σπουδών.

Τα δίδακτρα για το συνολικό διάστημα των σπουδών ορίζονται σε 3.600 ευρώ, τα οποία θα πρέπει να καταβληθούν σε δύο δόσεις

Η ταυτότητα του προγράμματος:

Αντικείμενο: «Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Διακυβέρνηση»

Δίδακτρα: 3.600 ευρώ

Διάρκεια: 18 μήνες

Προθεσμία αιτήσεων: Έως 26/01/2018

Αιτήσεις: [email protected]

Τηλέφωνο: 2310 891-613

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρο το πρόγραμμα» για να δείτε το σύνολο των δικαιολογητικών που απαιτούνται.