Εκπαίδευση

Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Στατιστική και Αναλογιστικά - Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά

Ο πρώτος σε σειρά κατάταξης πλήρους φοίτησης εισακτέος, απαλλάσσεται πλήρως της καταβολής διδάκτρων

19/12/2017 | 15:27

Το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου προκηρύσσει την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο πρόγραμμα «Στατιστική και Αναλογιστικά - Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά», με δύο κατευθύνσεις:

  • Στατιστική και Ανάλυση Δεδομένων
  • Αναλογιστικά – Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά

Η ταυτότητα του προγράμματος:

Αντικείμενο: «Στατιστική και Αναλογιστικά - Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά» 

Δίδακτρα: 1.500 ευρώ

Διάρκεια: 18 μήνες

Προθεσμία αιτήσεων: 26/01/2018

Επικοινωνία: 22730-82310

Αιτήσεις: http://www.actuar.aegean.gr/postgraduate.html

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρο το πρόγραμμα» για να δείτε το σύνολο των δικαιολογητικών που απαιτούνται.