Εκπαίδευση

250 θέσεις για Εκπαιδευτές Ενηλίκων

Το πρόγραμμα, που υλοποιείται από τα πανεπιστήμια Πελοποννήσου και Λευκωσίας

Υλοποιείται από τα πανεπιστήμια Πελοποννήσου και Λευκωσίας

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων για το μεταπτυχιακό που αφορά στην «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων»

Το πρόγραμμα, που υλοποιείται από τα πανεπιστήμια Πελοποννήσου και Λευκωσίας, προβλέπει 250 θέσεις.

Ο φάκελος των δικαιολογητικών για την εισαγωγή στο πρόγραμμα περιλαμβάνει: Αίτηση εισδοχής, βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφο πτυχίου, πιστοποιητικό σπουδών (αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας), συστατικές επιστολές.

Η ταυτότητα του προγράμματος

Αντικείμενο: «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης»

Δίδακτρα: €5.850

Διάρκεια: 3 εξάμηνα

Προθεσμία αιτήσεων: 13 Ιανουαρίου 2018

Επικοινωνία: 27410 74999, 2741074994, 27410-74993 (κ.Βιβή Ασπρούδη ή κ.Φανή Δήμα)

Πατήστε το αντίστοιχο κουμπί για να δείτε ολόκληρο το πρόγραμμα