Εκπαίδευση

Εξειδίκευση στην Διοίκηση Υπηρεσιών

Αιτήσεις και δικαιολογητικά έως 15 Ιανουαρίου

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών που αφορά στην « Διοίκηση Υπηρεσιών»

Προσφέρονται τρεις κατευθύνσεις: Διοικητική Συμβουλευτική, Ανάπτυξη και Διοίκηση Υπηρεσιών Εναλλακτικού Τουρισμού, Επικοινωνία – Διαφήμιση – Δημόσιες Σχέσεις.

Δεκτοί γίνονται πτυχιούχοι Ελληνικών ΑΕΙ και ΤΕΙ καθώς και ισότιμων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων του εξωτερικού.

Η ταυτότητα του προγράμματος

Αντικείμενο: Διοίκηση Υπηρεσιών

Προθεσμία: Έως 15 Ιανουαρίου

Αιτήσεις: ΕΔΩ

Πληροφορίες: Ευελπίδων 47 και Λευκάδος 33, 11362 Αθήνα, 2ος όροφος, γραφείο 206, Τηλ. 210 8203874, e-mail: [email protected]

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρο το πρόγραμμα» για να δείτε την προκήρυξη