Εκπαίδευση

Χρηματοοικονομικά και Φορολογικά από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Η φοίτηση διαρκεί 18 μήνες - Το ύψος των διδάκτρων ανέρχεται στα €4.500

13/12/2017 | 13:56

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας διοργανώνει μεταπτυχιακό πρόγραμμα στον τομέα Φορολογική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση Στρατηγικών Αποφάσεων.

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και φοιτητές οι οποίοι, κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών τους, οφείλουν το πολύ μέχρι πέντε μαθήματα και την διπλωματική τους εργασία.

Η ταυτότητα του προγράμματος:

Αντικείμενο: Φορολογική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση Στρατηγικών Αποφάσεων

Δίδακτρα: 4.500 €

Διάρκεια: 18 μήνες

Προθεσμία αιτήσεων: Έως 31/01/2018

Τηλέφωνο: 2310 891283

Πατήστε το αντίστοιχο κουμπί για να δείτε ολόκληρο το πρόγραμμα