Εκπαίδευση

60 θέσεις για «εκκλησιαστική ιστορία» από το Αριστοτέλειο

Απαραίτητη η προσωπική συνέντευξη για την επιλογή

Το Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε την έναρξη Μεταπτυχιακών «Ελλάδα: εκκλησιαστική ιστορία και πολιτισμός» για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18. Το πρόγραμμα αφορά 60 φοιτητές. Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται σε τρεις φάσεις. Θα πραγματοποιηθεί προσωπική συνέντευξη στους φοιτητές (12 Ιανουαρίου) , η οποία θα ανακοινωθεί στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο των υποψηφίων.

Η ταυτότητα του προγράμματος

Αντικείμενο: Ελλάδα: εκκλησιαστική ιστορία και πολιτισμός

Δίδακτρα: 1.800 € (600 €, για κάθε ένα από τα τρία εξάμηνα)

Διάρκεια: 18 μήνες

Προθεσμία αιτήσεων: Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2017 έως Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017

Επικοινωνία: 2310996682, e-mail: [email protected]

Πατήστε το αντίστοιχο κουμπί για να δείτε ολόκληρο το πρόγραμμα