Εκπαίδευση

40 θέσεις για μεταπτυχιακό στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Βιοϊατρικές Επιστήμες στη Διάγνωση και Θεραπεία

Το τμήμα Ιατρικής - Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης ανακήρυξε την έναρξη μεταπτυχιακού προγράμματος για 40 ατομα.

Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Γεωπονίας, Χημείας, Φυσικής και άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι των Τμημάτων ΤΕΙ Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων, αλλά και άλλων Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Αντικείμενο: Βιοϊατρικές και Μοριακές Επιστήμες στη Διάγνωση και Θεραπεία Ασθενειών

Διάρκεια: τέσσερα εξάμηνα

Εξέταστρα: 4.000 ευρώ (σε 3 δόσεις)

Προθεσμία: έως 15/2/2018

Περισσότερες πληροφορίες: Καθ. Θ. Λιαλιάρης Δ/ντής Εργ. Γενετικής Ιατρικής ΔΠΘ email: [email protected]

Κιν: 6973385155

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρο το πρόγραμμα» για να δείτε το σύνολο των δικαιολογητικών που απαιτούνται.