Εκπαίδευση

30 θέσεις για Προηγμένη Φυσικοθεραπεία

Αιτήσεις και δικαιολογητικά έως 31 Δεκεμβρίου 2017

Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας ανακοίνωσε την έναρξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Προηγμένη Φυσικοθεραπεία» για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18.

Έναρξη: Φεβρουάριος 2018

Αντικείμενο: Η επιστημονικά τεκμηριωμένη μετάδοση προηγμένων γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, στον χώρο της Φυσικοθεραπείας με έμφαση στη πρόληψη, και αποκατάσταση παθολογικών καταστάσεων.

Δίδακτρα: Το ύψος τους θα καθοριστεί πριν την ημερομηνία λήξης των αιτήσεων και θα καταβάλλονται τμηματικά.

Διάρκεια: 4 εξάμηνα

Προθεσμία αιτήσεων: έως 31/12/2017