Εξωτερικο

Ηλεκτρολόγοι εγκαταστάσεων στη Λευκωσία

Απαιτούμενα προσόντα, στοιχεία επικοινωνίας

Η A.G. Greenergy Technologies προσλαμβάνει ηλεκτρολόγους εγκαταστάσεων.

Βασικό καθήκον είναι η διεκπεραίωση φωτοβολταϊκών συστημάτων και συστημάτων κτιριακού αυτοματισμού.

Σημειώστε τα απαιτούμενα προσόντα:

  • Απολυτήριο τεχνικής σχολής, πτυχίο Ηλεκτρολόγου, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
  • Καλή γνώση Αγγλικών
  • Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών
  • Άδεια οδήγησης
  • Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
  • Λευκό ποινικό μητρώο
  • Οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες

Αποστολή βιογραφικού: [email protected]

Τοποθεσία: Λευκωσία, Κύπρος