Εξωτερικο

Δουβλίνο: Ευκαιρίες για τεχνικούς υπολογιστών

Αρμοδιότητες, προσόντα και προθεσμία

02/02/2020 | 06:00

Εταιρεία παροχής ολοκληρωμένων λύσεων εφοδιαστικής αλυσίδας, που εδρεύει στο Δουβλίνο, προσλαμβάνει τεχνικούς υπολογιστών και δικτύων.

Αρμοδιότητες:

 1. Διαχείριση διακομιστών και δικτύωση των Microsoft Windows
 2. Ανάπτυξη και διατήρηση ειδικών τεχνικών γνώσεων των προϊόντων της Microsoft
 3. Διαχείριση των καθημερινών λειτουργιών του διακομιστή Microsoft Windows, Hyper-V, VMWare, Azure
 4. Αντιμετώπιση προβλημάτων υλικού, διακομιστών, δικτύων
 5. Διαχείριση της υποδομής δικτύου
 6. Συντήρηση και αντικατάσταση δικτύου

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο Πληροφορικής ή Τεχνικού Δικτύων και Υπολογιστών
 • Εμπειρία 5 χρόνων σε αντίστοιχη θέση
 • Γνώσεις CompTIA Network
 • Γνώσεις στα πρωτόκολλα ασφάλειας δικτύων: NAT, IPSec site to site VPN, SSL VPNs, επίπεδα κρυπτογράφησης
 • Γνώσεις ασύρματου LAN και ασφάλειας δικτύων
 • Γνώσεις MS Azure 
 • Εμπειρία στη διαχείριση συστημάτων Microsoft
 • Εμπειρία σε τεχνολογίες εξισορρόπησης φορτίου
 • Προηγούμενη εμπειρία στη διαμόρφωση δικτύων SAN
 • Άριστη γνώση Αγγλικών

Προθεσμία: Έως 6 Μαρτίου 2020

Αποστολή βιογραφικού στα Αγγλικά: [email protected]

Τοποθεσία: Δουβλίνο, Ιρλανδία