Εξωτερικο

Προσλήψεις για φαρμακοποιούς στη Λάρνακα (Κύπρος)

Καθήκοντα, προσόντα και προθεσμία

08/01/2020 | 06:00

Το Φαρμακείο Χάσσια ζητά για άμεση πρόσληψη φαρμακοποιούς με άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος.

Καθήκοντα:

  1. Εργασία σε κυλιόμενο ωράριο με βάρδιες
  2. Εξυπηρέτηση πελατών
  3. Ομαλή λειτουργία του φαρμακείου 

Προσόντα:

  • Αντίστοιχο πτυχίο
  • Άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος στην Κυπριακή Δημοκρατία
  • Άριστη γνώση Αγγλικών
  • Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ
  • Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση (επιθυμητό)

Προθεσμία: Έως 6 Φεβρουαρίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: 357-96767154 και [email protected]

Τοποθεσία: Λάρνακα, Κύπρος