Εξωτερικο

Ζητείται προσωπικό ασφαλείας στη Λεμεσό (Κύπρος)

Προσόντα, αρμοδιότητες, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

09/01/2020 | 06:00

Η εταιρεία, ICTS Airports Security, προσλαμβάνει προσωπικό ασφαλείας (security).

Σημειώστε τα απαιτούμενα προσόντα:

  • Απολυτήριο Λυκείου
  • Εκπληρωμένες οι στρατιωτικές υποχρεώσεις 
  • Κάτοχος άδειας φύλακα σε ισχύ
  • Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση (επιθυμητό)
  • Δυνατότητα εργασία σε βάρδιες 

Αρμοδιότητες:

  1. Έλεγχος πρόσβασης ατόμων και οχημάτων
  2. Στατική φύλαξη
  3. Παροχή φρούρησης και ασφάλειας στις εγκαταστάσεις

Προθεσμία: Έως 6 Φεβρουαρίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: [email protected] και +357 24505222

Τοποθεσία: Λεμεσός, Κύπρος