Εξωτερικο

Θέσεις για μηχανικούς πληροφοριακών συστημάτων

Προσόντα, αμοιβή, διάρκεια και προθεσμία

08/12/2019 | 06:00

Εταιρεία ζητά μηχανικούς πληροφοριακών συστημάτων για να ενταχθούν στο αντίστοιχο τμήμα.

Βασική προϋπόθεση είναι η εξοικείωση με τις βάσεις δεδομένων.

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Πτυχίο Μηχανικής ή Πληροφορικής
  • Γνώσεις στις βάσεις δεδομένων
  • Εμπειρία στην κατασκευή πλατφόρμας AWS
  • Γνώση στην κωδικοποίηση
  • Εμπειρία Python
  • Γνώσεις AWS και Python
  • Γνώσεις Spark, Cloud Foundation και EMR
  • Άριστη γνώση Αγγλικών
  • Γνώση άλλων ξένων γλωσσών (επιθυμητό)

Αποστολή βιογραφικού: [email protected]

Μηνιαία αμοιβή: 580 ευρώ και άνω

Διάρκεια: 12 μήνες (η αρχική σύμβαση αλλά υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης)

Προθεσμία: Έως 18 Ιανουαρίου 2020

Τοποθεσία: Ζυρίχη, Ελβετία