Εξωτερικο

Θέσεις για λογιστές στη Λευκωσία

Καθήκοντα, προσόντα, στοιχεία επικοινωνίας - Προθεσμία

22/08/2019 | 06:00

εταιρεία DIAPO Ltd, μέλος του Ομίλου FD, προσλαμβάνει λογιστές.

Καθήκοντα:

  • Έκδοση τιμολογίων κατόπιν κωδικοποίησης
  • Έλεγχος και συμφωνία των τραπεζών
  • Είσπραξη χρεωστών και τήρηση του Credit Control
  • Πέρασμα τιμολογίων αγορών και αρχειοθέτηση
  • Ετοιμασία μηνιαίων οικονομικών καταστάσεων
  • Ετοιμασία δήλωσης ΦΠΑ

Προσόντα:

  1. Πτυχίο Λογιστικής
  2. Εμπειρία 3 χρόνων σε αντίστοιχη θέση
  3. Άριστη γνώση MS Office
  4. Καλή γνώση Αγγλικών

Αποστολή βιογραφικού: [email protected]

Προθεσμία: Έως 20 Σεπτεμβρίου 2019

Τοποθεσία: Λευκωσία, Κύπρος