Εξωτερικο

Ευκαιρίες καριέρας για στελέχη (Ελβετία)

Προσόντα, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

22/07/2019 | 06:00

Φαρμακευτική εταιρεία ζητά έναν έμπειρο αναλυτή επιχειρήσεων.

Σημειώστε τα απαιτούμενα προσόντα:

  • Πτυχίο Οικονομικών ή Πληροφορικής
  • Εμπειρία 4 χρόνων σε αντίστοιχη θέση
  • Γνώσεις στον τομέα των πωλήσεων
  • Εμπειρία με Agile, Scrum και Jira 
  • Καλή χρήση Η/Υ
  • Άριστη γνώση Αγγλικών
  • Γνώση Γερμανικών

Αποστολή βιογραφικού: Στα Αγγλικά, έχοντας ως θέμα "Professional Business Analyst - Basel" στο [email protected]

Προθεσμία: Έως 31 Αυγούστου 2019

Διάρκεια: 5 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης

Τοποθεσία: Βασιλεία, Ελβετία