Εξωτερικο

Ευκαιρίες για λογιστές (Κύπρος)

Αρμοδιότητες, προσόντα, προθεσμία, e-mail επικοινωνίας

Η εταιρεία S & S Artius Audit προσλαμβάνει λογιστές.

Αρμοδιότητες:

  1. Ενημέρωση του λογιστικού προγράμματος
  2. Καταχώρηση τιμολογίων
  3. Αρχειοθέτηση
  4. Προετοιμασία και υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ

Προσόντα:

  • Απόφοιτος Λογιστικής
  • Καλή γνώση Αγγλικών
  • Πολύ καλή γνώση Microsoft Office
  • Εμπειρία σε λογιστικά συστήματα
  • Εμπειρία 2 χρόνων σε αντίστοιχη θέση

Αποστολή βιογραφικού: Έχοντας ως θέμα "Λογιστής - Accountant" στο [email protected]

Προθεσμία: Έως 25 Ιουλίου 2019

Τοποθεσία: Λευκωσία, Κύπρος