Εξωτερικο

Κενές θέσεις για καθηγητές Αγγλικών

Προσόντα, προθεσμία, αποστολή βιογραφικού μέσω e-mail

Το Ιδιωτικό Φροντιστήριο Μεταίχμιο ζητά για άμεση πρόσληψη καθηγητές Αγγλικών.

Σημειώστε τα απαιτούμενα προσόντα:

  • Πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας
  • Προηγούμενη διδακτική εμπειρία
  • Γνώση χειρισμού Η/Υ
  • Υπευθυνότητα

Αποστολή βιογραφικού: [email protected]

Προθεσμία: Έως 25 Ιουλίου 2019

Τοποθεσία: Λευκωσία, Λεμεσός