Εξωτερικο

Ευκαιρίες για προγραμματιστές

Προσόντα, προθεσμία, e-mail για αποστολή βιογραφικού

Εταιρεία, που εδρεύει στο Λονδίνο, επιθυμεί να προσλάβει έναν προγραμματιστή.

Σημειώστε τα απαιτούμενα προσόντα:

  • Πτυχίο Πληροφορικής
  • Άριστη γνώση Αγγλικών
  • Εμπειρία 4 χρόνων σε αντίστοιχη θέση
  • Γνώσεις στην ανάπτυξη λογισμικού
  • Γνώσεις στις βάσεις δεδομένων
  • Γνώσεις ASP, .net, C#
  • Γνώσεις SQL, SSIS, SSRS και TSQL

Αποστολή βιογραφικού στα Αγγλικά, έχοντας ως θέμα ".Net Developer ASP.NET/WCF/SQL,  London", στο e-mail: keiran.baldwin@sentinelit.com

Προθεσμία: έως 5 Αυγούστου 2019

Τοποθεσία: Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο